Post Image

Firmaların vermek istediği mesajı, hedeflenen kitleye ulaştırılması için medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğine dair programlama yapmaya medya planlaması denir. Bu medya planlamasında öncelik, pazarlama ve reklamdır. Hedeflenen amaçlara ulaşmak için, medyanın bizlere nasıl yararlı olacağını belirlemek, planlamanın sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli unsurlardandır. Medya planlaması yaparken, dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Öncelikle, verilmesi beklenen mesajların doğru seçilmesi ve hedef kitlenin belirlenmesidir. Öncelikle anahtar mesajlar, daha sonra ise hedef kitle belirlenir ve planlamaya öyle geçilir.

Medya Planlaması sırasında, cevabını net bildiğiniz belirli soru kalıpları olmalıdır. Örnek verecek olursak;

• Vermek istediğiniz ana mesaj nedir?

• Hedef kitleniz kimdir?

• Hedef kitleye hangi medya aracılığı ile ulaşabilirim?

• Zaman planlaması hazır mı?

• Bütçeniz hedeflediğiniz plana uygun mu?

Medya planlamasının, içerik ve programlama kısmında konuya hakim, tecrübeli, medya ve iletişim konusunda içerik planlamasının her aşamasında nasıl adım atması gerektiğini bilen ve şartları bilinçli şekilde düzenleyen reklam ajansları, cevaplanması gereken soruları analiz eder. Bu analizlerin doğru sıralaması;

1.Ürün nedir, nasıl faydalar ve farklılıklar sunar?
Reklam Ajansı, yürüttüğü planlama doğrultusunda, ürünün özellikleri, yaşantımızda hangi alanlarda kullanılır, önemi nedir gibi sorulara cevap arar.

2.Hedef Tespitinin Doğru Yapılması
Hangi kitleye hitap edeceğini bilmek, belirlemek ürünün verimliliğini arttırmak açısından önemlidir. Ürün özellikleri ile hedef kitle özellikleri birbiriyle uyuşmalıdır.

3.Medya Araç Tercihi
Kitleye mesajı doğrudan ulaştıracak olan medya aracını seçme basamağıdır. Medya planlamasının en kilit noktalarından biridir.

4.Oran Analizi
Planlamanın aktif edilmesinden itibaren belirli aralıklarla, analiz çalışmaları yapılmalıdır.

5.Bütçe Değerlendirmesi
Planlamanın medya araçlarıyla sunulduktan sonraki başarı oranı ile bütçe karşılaştırılır. Medya planlaması hedeflenen doğrultuda götürülüyorsa verimlilik esastır.

6.Değerlendirme
Yapılan medya planlamasının, medya planlama uzmanı tarafından değerlendirildiği son aşamadır. Planlama boyunca yapılan bütün analiz ve raporlamalar birleştirilerek kuruma değerlendirme verisi sunulur.

İleri
Reklam Filmleri; İzlenim, İmaj ve İtibar